Welkom op de nieuwe website van Tandartspraktijk Voordijkshoorn
Dezelfde praktijk, in een nieuw jasje online

Tarievenlijst

De tarieven die wij hanteren voor tandheelkundige behandelingen zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Op deze pagina zijn alle tarieven van 2021 terug te vinden. Codes met een * bevatten naast het benoemde bedrag aanvullende techniekkosten, welke per werkstuk verschillen. De exacte tarieven kunt u opvragen middels een begroting tijdens uw consult.


Consultatie en Diagnostiek

C
Periodieke controle

C11

       


22,91

Probleemgericht consult

C1322,91

Pocketregistratie

C9136,18

Parodontiumregistratie

C9272,35

Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen

C2222,91

Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van een behandelplan aan de patiënt

C28108,53

Studiemodellen

C29 *30,15

Planmatig besliepen van alle voorronden, per boven- of onderkaak

C6560,29

Mondzorg aan huis (toeslag)

C8018,09

Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie (toeslag)

C8448,23

Weekendbehandeling (toeslag)

C8522,91

Avondbehandeling (toeslag)

C8622,91

Nachtbehandeling

C8722,91


Maken en/of beoordelen van röntgenfoto's

X
Maken en beoordelen kleine röntgenfoto

X1016,88

Beoordelen kleine röntgenfoto

X1112,66

Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto

X2172,35

Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak

X2272,35

Beoordelen kaakoverzichtsfoto

X2326,53

Maken en beoordelen schedelfoto

X2432,56

Beoordelen schedelfoto

X3424,12

Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto

X25204,99

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

X2660,29


Preventieve Mondzorg

M
Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten

M0113,52

Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten

M0213,52

Gebitsreiniging, per vijf minuten

M0313,52

Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit

M0527,13

Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek

M32 */**18,09

Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament, per element

M306,03

Fluoridebehandeling, per kaak (bij >5 elementen)

M4015,07

Mondbeschermer

M61 *27,13

Behandeling van witte vlekken, eerste element

M80 *52,45

Behandeling van witte vlekken, volgend element

M81 *28,94


Verdoving

A
Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving

A1015,07

Oppervlakte verdoving

A157,84

Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie

A20kostprijs


Vullingen

V
Eénvlaksvulling, amalgaam

V7125,32

Tweevlaksvulling, amalgaam

V7240,40

Drievlaksvulling amalgaam

V7352,45

Meervlaksvulling, amalgaam

V7473,56

Eénvlaksvulling, glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

V8137,38

Tweevlaksvulling, glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

V8252,45

Drievlaksvulling, glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

V8364,51

Meervlaksvulling, glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

V8485,61

Eénvlaksvulling composiet

V9148,23

Tweevlaksvulling composiet

V9263,31

Drievlaksvulling composiet

V9375,37

Meervlaksvulling composiet

V9496,47

Aanbrengen schildje van tandheelkundige plastisch materiaal (facing van bijvoorbeeld composiet)

V1572,35

Fissuurlak eerste element (sealen)

V3027,13

Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)

V3515,07

Het polijsten, besliepen en bijwerken van oude vullingen

V406,03

Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje

V5012,06

Parapulpaire stift

V70 *12,06

Wortelkanaalstift

V80 *21,10

Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element

V85 *9,04


Wortelkanaalbehandelingen

E
Wortelkanaalbehandeling consult

E0122,91

Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

E0242,20

Consult na tandheelkundig ongeval

E0333,17

Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel

E60 *48,23

Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten

E0448,84

Wortelkanaalbehandeling per element met één kanaal

E13108,53

Wortelkanaalbehandeling per element met twee kanalen

E14156,76

Wortelkanaalbehandeling per element met drie kanalen

E16204,99

Wortelkanaalbehandeling per element met vier of meer kanalen

E17253,23

Elektronische lengtebepaling

E8515,07

Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting

E1918,09

Wortelkanaalbehandeling van melkelement

E6648,23

Verwijderen van kroon of brug

E5136,18

Moeilijke wortelkanaalopening

E5230,15

Verwijderen wortelstift

E5342,20

Verwijderen wortelkanaalvulmateriaal

E5430,15

Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

E5530,15

Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel

E56 *42,20

Behandeling van een element met uitzonderlijke anatomie

E5730,15

Behandelen van een open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting

E6184,41

Behandelen van een open wortelpunt met calciumhydroxide, iedere volgende zitting

E6254,26

Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal

E63 *45,22

Afsluiting van open wortelpunt

E6448,23

Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal (tijdens waarneming)

E7760,29

Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal (tijdens waarneming)

E7830,15

Directe pulpa-overkapping

E4030,15

Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

E4212,06

Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval

E43 *24,12

Verwijderen spalk, per element

E446,03

Aanbrengen rubberdam

E4512,06

Opvullen van de pulpa

E8860,29

Gebruik van de operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling

E8681,39


Bleken

E
Inwendig bleken, eerste zitting

E9048,23

Inwendig bleken, elke volgende zitting

E9518,09

Uitwendig bleken per kaak

E97 *75,37


Kronen en bruggen

R
Eénvlaks composiet inlay

R08 *72,35

Tweevlaks composiet inlay

R09 *138,67

Drievlaks composiet inlay

R10 *180,88

Eénvlaksinlay

R11 *108,53

Tweevlaksinlay

R12 *168,82

Drievlaksinlay

R13 *241,17

Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties

R1430,15

Kroon op natuurlijk element

R24 *265,28

Kroon op implantaat

R34 *241,17

Confectiekroon

R29 *54,26

Opbouw plastisch materiaal

R3160,29

Gegoten opbouw, indirecte methode

R32 *60,29

Gegoten opbouw, directe methode

R33 *120,58

Eerste brugtussendeel

R40 *180,88

Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel

R45 *90,44

Toeslag voor brug op vijf of meer pijlerelementen

R49150,73

Metalen fixatiekap met afdruk

R50 *30,15

Gipsslot met extra afdruk

R55 *30,15

Plakbrug zonder preparatie

R60 *120,58

Plakbrug met preparatie

R61 *180,88

Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel

R6542,20

Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee

R6624,12

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker

R7066,32

Vernieuwen porseleinden schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond

R71 *66,32

Opnieuw vastzetten plakbrug

R75 *60,29

Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon

R7630,15

Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler) element

R7730,15

Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie

R78*72,35

Schildje van keramiek of kuststof, met preparatie

R79 *120,58

Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies

R80 *30,15

Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies

R85 *12,06