Welkom op de nieuwe website van Tandartspraktijk Voordijkshoorn
Dezelfde praktijk, in een nieuw jasje online

Behandelingen

Pijnklachten


Periodiek mondonderzoek


Mondhygiënist


Vullingen


Sealen


Wortelkanaalbehandeling


Kronen/Bruggen


Trekken tand of kies


Implantaten


Orthodontie


BlekenPijnklachten
Bij de aanwezigheid van pijnklachten adviseren wij u contact op te nemen met de praktijk. De tandarts kan door middel van het stellen van verschillende vragen en het uitvoeren van zowel klinisch als radiologisch onderzoek de juiste diagnose stellen en samen met u een passend behandelvoorstel opstellen.

Pijn die vanzelf ontstaat en blijft aanhouden, wijst vaak op een probleem. Is de pijn scherp en stekend van aard en ​uitstralend naar andere tanden, dan kan dit duiden op een zenuwontsteking van de tand. Pijn bij een zenuwontsteking kan toenemen met warm eten of drinken en afnemen door koud eten of drinken. Een zenuwontsteking wordt gekenmerkt door een hevige afweerreactie vanuit de bloedvaatjes in de tand. Deze bloedvaatjes gaan als het ware 'openstaan' en door het uittreden van vocht, zal de druk in de tandzenuw toenemen. Deze toename van druk gaat gepaard met pijn. Soms gaat de pijn vanzelf over; dan is de tandzenuw waarschijnlijk afgestorven. Het gevolg hiervan is dat u soms tijden geen pijn meer hebt. Na enige tijd kan de kies of tand toch opnieuw gevoelig worden. De pijn is nu anders. De pijn zit dieper in de kaak en is doffer van karakter. Het is nu makkelijker de pijnlijke tand of kies aan te wijzen.


Voelt een tand of kies wat hoger aan en is hij gevoelig bij het bijten, dan kan dat wijzen op een wortelpuntontsteking. Het is mogelijk dat de scherpe pijn bij een zenuwontsteking niet meer overgaat en de pijn verergert bij bijten en bij druk op de kaak ter plaatse van de tand of kies. U hebt dan waarschijnlijk een combinatie van een wortelpuntontsteking en een zenuwontsteking. Als complicatie kan een zwelling ontstaan.


Naast de scherpe stekende pijn die blijft aanhouden, is er de pijn die optreedt bij warm of koud eten en drinken. Deze pijn wijst op een overgevoelige zenuw of een gevoelige tandhals. Is deze gevoelige tandhals de oorzaak, dan gaat de pijn vaak vanzelf weer over. Wordt de tand echter steeds gevoeliger en duurt de pijn langer, dan kan dit duiden op een zenuwontsteking.


Tenslotte is er de zeurende en knagende pijn. Dit in combinatie met een vieze, bittere smaak in de mond kan worden veroorzaakt door ontstoken tandvlees of een doorbrekende (verstands)kies. Er is vaak een pijnlijke plek aan het tandvlees te voelen. Ook kan het tandvlees dikker zijn.

Periodiek mondonderzoek

Het periodieke mondonderzoek is de basis van de tandheelkundige zorg. Afhankelijk van eventueel aanwezige risico’s wordt door de behandelend tandarts samen met u een geschikt interval (doorgaans zes maanden) afgesproken voor controle van zowel het gebit als het tandvlees. Hierbij wordt soms aanvullend onderzoek met behulp van röntgenfoto’s uitgevoerd. Indien nodig zal tevens tandsteen worden verwijderd en zullen de tanden worden gepolijst. Wanneer er afwijkingen worden geconstateerd zal samen met u een passend behandelplan worden opgesteld en zullen er vervolgafspraken worden gemaakt.
Mondhygiënist
De mondhygiënist houdt zich voornamelijk bezig met de gezondheid van het tandvlees. Gezond tandvlees ligt strak om te tanden en kiezen heen en bloedt niet tijdens het poetsen. Ontsteking van het tandvlees wordt voornamelijk veroorzaakt door de aanwezigheid van tandplaque: een substantie van bacteriën, voedselresten en speeksel. Indien plaque langer aanwezig is in de mond, zal dit verharden en ontstaat er tandsteen. Om ontsteking van het tandvlees te voorkomen is een goede mondhygiëne van belang. Een goede mondhygiëne bestaat uit tweemaal daags goed poetsen met fluoridetandpasta en minimaal eens per dag de ruimten tussen de tanden in schoon houden door het gebruik van jagers, tandenstokers en/of flossdraad.

Bij de aanwezigheid van tandvleesontstekingen zal de mondhygiënist u ondersteunen bij het reinigen en u preventieve voorlichting geven met betrekking tot het schoon houden van uw gebit.

Vullingen

Gaatjes, ook wel cariës genoemd, ontstaan door de aanwezigheid van tandplaque. De bacteriën die aanwezig zijn in tandplaque leven van suikers die binnenkomen via uw voeding. Als gevolg van de aanwezigheid van deze bacteriën kan het tandoppervlak worden aangetast en ontstaat er een gaatje. Om te voorkomen dat reeds aanwezige gaatjes dieper worden en kunnen leiden tot pijnklachten, zullen deze worden schoongemaakt door middel van boren waarna deze worden gevuld. Het behandelen van cariës kan afhankelijk van de diepte en de wens van de patiënt plaatsvinden onder lokale verdoving.

 

Pijn na het boren en vullen van een tand of kies kan zich uiten in verhoogde warm/koud gevoeligheid of het gevoel van 'stroompjes'. Dit hoeft niet verontrustend te zijn en deze pijn kan soms wel vier tot zes weken aanhouden. Wordt de pijn langduriger en heftiger van aard, neem dan contact op met uw tandarts.

Het ontstaan van cariës kan worden voorkomen door een juiste mondhygiëne gecombineerd met een correct dieet. Geadviseerd wordt niet meer dan zeven zoetmomenten per dag te hebben; dit zijn alle momenten waarop u iets eet of drinkt (uitgezonderd water of thee zonder suiker).

Sealen

Bij kinderen is er in veel gevallen sprake van diepe groeven in de blijvende kiezen en is het poetsen vaak nog moeilijk. In deze gevallen zal de tandarts voorstellen deze kiezen te sealen. Dit houdt in dat er een dun laagje ​kunsthars (toch? even materiaal noemen dacht ik) op de kies wordt aangebracht waardoor deze beschermd is en tevens gemakkelijker te poetsen is. Bij deze behandeling wordt niet geboord en wordt geen pijn ervaren.

 

Ook wordt er in sommige gevallen gekozen om beginnende gaatjes door middel van een sealant af te sluiten van ​het mondmilieu.

Wortelkanaalbehandeling

De zenuw van een tand of kies kan als gevolg van diepe gaatjes, grote vullingen en overbelasting geïrriteerd of ontstoken raken. Indien deze irritatie of ontsteking onomkeerbaar is, zal de tandarts deze moeten behandelen door middel van een wortelkanaalbehandeling. Gedurende deze behandeling zullen meerdere röntgenfoto’s worden gemaakt om de behandeling in juiste banen te kunnen leiden. Een wortelkanaalbehandeling vindt plaats onder lokale verdoving.

Pijn na een zenuwbehandeling kan soms zeer heftig zijn. Vaak duurt deze niet langer dan precies twee dagen. Mocht een gewone pijnstiller in deze periode niet meer helpen of de pijn na enkele dagen nog voortduren, neem dan contact op met uw tandarts.

Kronen en bruggen

Kronen en bruggen zijn duurzame vervangingen voor tanden en kiezen. Een kroon is een kapje van zirkonium, porselein of goud. Dit kapje wordt precies op maat gemaakt en vastgezet op de afgeslepen tand of kies. Hierdoor worden de oorspronkelijke vorm en functie zo goed mogelijk hersteld. Een brug vervangt één of meerdere tanden of kiezen en zit vast aan minimaal twee pijlerelementen. Dit zijn tanden of kiezen aan weerskanten van de open ruimte. De brug bestaat uit de kronen die op de pijlers passen en een brugtussendeel dat als het ware zweeft boven het tandvlees, dit wordt de dummy genoemd. De dummy vervangt het missende element.


Er zijn verschillende indicaties voor kronen en bruggen. Het kan zijn dat er te weinig houvast is voor een vulling omdat deze te groot is geworden of omdat er een groot stuk is afgebroken van het element. Ook kan esthetiek een rede zijn voor een kroon of brug, dit komt vooral voor bij duidelijk zichtbare tanden en kiezen. Verder zijn het verbeteren van het kauwvermogen en het scheef gaan staan of uitgroeien van elementen ook mogelijke indicaties.


Er zijn meerdere afspraken nodig voor een kroon of brug omdat omdat deze worden gemaakt bij een tandtechnisch laboratorium. Tijdens de eerste afspraak wordt er geslepen aan de (pijler)elementen en er wordt (meestal) een scan gemaakt om de situatie goed in beeld te brengen. Met behulp van deze scan maakt het tandtechnisch lab de kroon of de brug. Deze wordt teruggestuurd naar de tandartspraktijk en de tandarts plaatst het gemaakte werkstuk tijdens de volgende afspraak in de mond. Er zijn altijd minstens twee afspraken nodig.

Trekken van een tand of kies

Pijn na het trekken van een tand of kies is geen uitzondering. U kunt op advies van uw tandarts een veilige pijnstiller nemen, kies hier altijd eerst voor het gebruik van paracetamol (tenzij anders geadviseerd). Duurt de pijn langer dan twee dagen en is er sprake van een heftige pijn in combinatie met een vieze smaak in de mond, neem dan contact op met uw tandarts. Bij ontsteking van de wond kan deze worden schoongespoeld en kan eventueel andere pijnmedicatie worden voorgeschreven.

Implantaten

Implantaten zijn titanium schroeven die in het kaakbot worden geplaatst. Deze dienen als vervanging van een wortel en worden gebruikt op daarop bijvoorbeeld een kroon, brug of prothese te bevestigen. Om implantaten te kunnen plaatsen dient er voldoende bot aanwezig te zijn. Het traject van het plaatsen van een implantaat totdat de uiteindelijke kroon, brug of prothese is bevestigd vergt enkele maanden de tijd. Na het plaatsen van de implantaten is het belangrijk het gebied goed te koelen. Er kan zwelling optreden aan de behandelde zijde van het gezicht, paracetamol kan dienen als goede pijnstilling.

Orthodontie

Door gebruik te maken van verschillende typen beugels is het mogelijk om aanpassingen te doen aan de stand van de kaken, tanden en kiezen. Afhankelijk van de stand van het gebit zal voor u een passend behandelplan worden gemaakt. Hierbij wordt geprobeerd een zo goed mogelijke schatting te maken van de duur en kosten van het behandeltraject, echter het aanpassingsvermogen van de structuren en de medewerking van de patiënt kunnen invloed hebben op de behandelduur.

Na het afronden van de orthodontische behandeling wordt het behaalde resultaat gehandhaafd met behulp van een nachtbeugel en/of een spalk (‘draad’) achter de tanden. Het is erg belangrijk om het gebit zowel tijdens als na de orthodontische behandeling goed te onderhouden.


Bleken

De kleur van tanden en kiezen is vaak verschillend en grotendeels erfelijk bepaald. Wanneer men ouder wordt, zal het glazuur slijten en zullen de tanden donkerder van kleur worden. Kleurstoffen uit voeding kunnen tevens invloed hebben op de kleur van de tanden. Door de tanden en kiezen te bleken, kan een lichtere kleur ontstaan. Dit resultaat is echter bij eenieder anders door het verschil de originele tandkleur en levensstijl. Er zijn verschillende opties voor het bleken van tanden en kiezen, zoals een enkele tand of juist de gehele kaak. Bespreek met uw tandarts welke optie het beste bij u past.